Novice :


- NEOSYS d.o.o., usmerjen v razvoj naprednih programskih rešitev, išče sistemske, aplikativne in DB programerje

Kandidati morajo imeti najmanj dve leti izkušnenj z:
- programiranjem v Delphi, C#, C++ jezikih.
- izdelavo spletnih vmesnikov na eni izmed glavnih platform.
- programiranjem na SQL platformah (DB2, SQLAnywhere, MSSQL Server, Oracle, Interbase/Firebird, MySQL, PostreSQL).
- izdelavo spletnih vmesnikov na eni izmed glavnih platform.

Prednost imajo kandidati z izkušnjami pri implementaciji večuporabniških DB aplikacijah, sistemov za upravljanje z dokumenti in / ali vsebinami (EDMS / CM), procesiranjem slikovnih dokumentov (Image processing), elektronskih obrazcev (E-Forms processing z ICR in OCR orodji) in sistemih za podporo e-procesom (Workflow).


- NEOSYS d.o.o., postal član Slovenskega gradbenega grozda (Construction cluster of Slovenia)

V okviru dejavnosti grozda sodeljujemo na dveh projektih, ki pokrivata področji e-arhiviranja gradbene dokumentacije in implementacije poslovnih procesov v gradbenih podjetjih.
Na projektih sodelujejo strokovnjaki Fakultete za gradbeništvo in geodezijo in predstavniki zainteresiranih podjetij.


- Luka Koper d.d. nadgrajuje modul NeoArc/Inovacije

Modul inovacije omogoča celovit proces prijave, pregledov, ocenjevanja in odločanja o inovacijah s povezavo na sistem nagrajevanja inovatorjev v okolju naročnika.


- NEOSYS d.o.o. je za partnerje aktiviral nov sistem Pomoči uporabnikom (HelpDesk) in aplikacijo celovitega upravljanja z zahtevki (Requirements Management system).

NeoIntra/HelpDesk in NeoIntra/Zahtevki hkrati delujeta preko Spletnega vmesnika ali kot klient aplikaciji Neoarc/HelpDesk in NeoArc/Zahtevki.
Glede na 'vrsto prijave' ('Prijava napake', 'Sprememba funkcionalnosti', 'Zahtevek za dopolnitev', ….), se v ozadju prožijo ločeni delovni postopki definirani v NeoArcu. Uporabniki preko 'svojega' vpogleda v sistemu, skladno z vlogo in pravicami upravljajo z zadevami/dokumenti, pri katerih so udeleženi.


- Agencija za trg vrednostnih papirjev in NEOSYS d.o.o. pripravila prototip elektronskemu sistemu za poročanje investicijskih skladov

Programski moduli bodo zavezancem omogočali tako interaktivni kot paketni način poročanja zavezancev. Glavni cilji implementacije sistema so:
1. Preverjanje skladnosti poročil z veljavno zakonodajo.
2. Varna elektronska izmenjava podatkov. Gre za preko 14 različnih kompleksnih elektronskih poročil.
3. Hitra validacija in analiza podatkov.
Projekt je dobil zeleno luč, ko je podoben sistem, v praksi zaživel pri »Vzajemnih pokojninskih skladih«.


- Nova Ljubljanska banka prešla v produkcijo z novo verzijo sistema POND 2.08

POND je sistem za podporo elektronskim procesom Odobravanja naložb, izdelave finančnega profila in bonitetne razvrstitve komitentov. Preko 800 aktivnih uporabnikov na 60 lokacijah po Sloveniji upravlja z deset tisočimi poslovnimi dogodki. POND ima vgrajen tudi vmesnik do Neoarc dokumentarnega sistema, preko katerega uporabniki, skladno s pooblastili, upravljajo obsežen dokumentarni arhiv, ki nastaja ob izvedbi procesov. Arhiv se nahaja na zmogljivem SAN sistemu Nove LB, baza pa na centralnem računalniku Nove LB. POND je v celoti plod domačega znanja in je po nam znanih podatkih ena najkompleksnejših aplikacij napisanih v Delphi okolju za IBM DB2 v Europi.


- ELAN d.d. z NeoArcom podprl elektronsko likvidacijo faktur

Elan d.d. Begunje je z novim letom vpeljal sistem NeoArc za podporo elektronski likvidaciji faktur. Implementacija je bila izpeljana v rekordnih 4 mesecih. S sistemom NeoArc je ELAN pridobil vgrajeno podporo za delovne postopke in celovit sistem za upravljanje z dokumenti.
Preko 50 hkratnih uporabnikov z različnimi vlogami v sistemu, v celoti elektronsko zajame (črtna koda), likvidira in potrjuje vse prejete račune. Proces likvidacije se direktno navezuje na informacijski sistem BAAN. V okviru projekta je bila instalirana vrsta Neoarc modulov, Neoarc/BAAN Arhiv, NeoCaptor, NeoView,NeoCache,... Delo poteka tudi na dislociranih lokacijah preko WAN omrežja.

Po mnenju neodvisnih strokovnjakov vpeljava sistema predstavlja veliko dodano vrednostjo za BAAN uporabnike. Postavitev in delovanje sistema pa sta referenčna tudi v evropskem merilu.


- Bring d.d., vzpostavil celovit elektronski arhiv poslovne dokumentacije

Biring d.d. Trzin vpeljal NeoArc sistem kot celovit elektronski sistem za arhiviranje poslovne dokumentacije. S pomočjo NeoCaptor sistema za zajem in procesiranje papirne dokumentacije, se v sistem zajamejo vhodne in izhodne fakture, pogodbe in drugi dokumenti. Prepoznavanje vhodnih dokumentov in samodejni zajem le teh je vsebovan v dinamičnih predlogah, ki imajo poleg lastnosti za procesiranje formularjev, vgrajeno tudi podporo za SQL skripte, za samodejno izvajanje SQL stavkov, funkcij in procedur ob vnosu podatkov v sistem.


- Luka Koper nadgradila NeoArc z verzijo 3.0

Nadgrajeni moduli preko 100 registriranim uporabnikom nudijo izboljšano procesno podporo za ISO9000-2000 standard in posodobljene elektronske procese, kot so Ukrepi, Neskladnosti , Reklamacije, Inovacije, Notranja regulativa, Dokumenti celovitega vodenja, Sponzorstva, Donatorstva, Finančne pogodbe, Delovodnik, in drugi.
Med cilji nadgradnje so:
- Re-inženiring elektronskih procesov, prilagojen enostavni uporabi in dostopno širšemu krogu uporabnikov.
- Tesnejša povezava s poslovnimi podatki v SAPu in "poslovno kritičnih" aplikacijah na hostu (DB2)
- Nadgradnja NeoArc strežnika
- Nadgradnja Intranet prog.sklopov NeoIntra, ki vsebujejo dostop pooblaščenim osebam naročnika do internih poročil in drugih vsebin (Content Management)